تصفح

Comune di Como

home
 
تغيير اللغة
italiano english español |عربي
أخبار

أخبار

31/12/2020     Refezione Scolastica
AVVERTENZA COMPILAZIONE DOMANDA REFEZIONE

Gentile Utenza,

si richiede di prendere visione dell'avvertenza allegata per procedere ad una corretta compilazione dell'iscrizione al Servizio di Refezione Scolastica.

Clicca qui per prenderne visione

الدخول في النظام
Hai dimenticato la password?


وصلات مواقع أخرى
App Store Google Play Store App Gallery